banskobystrickyregion.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Akcie a podujatia - Banskobystrický región - informačný portál

Akcie 1-20 z 103

AKCIE A PODUJATIA a okolie

Zkáza krásou

24.8. - 24.8.2016 / 19:30

Miesto konania: Námestie slobody 14/18, Revúca
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej však obratom učinil národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeštíková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho života nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s charakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a ukazuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty.

Zkáza krásou

Miroslav Regitko - výstava ilustrácií a karikatúr

20.8.2001 - 20.9.2030

Miesto konania: Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda
Výstava výtvarníka, ilustrátora a karikaturistu Mgr.art. Miroslava Regitku, ktorá prináša výber z jeho tvorby. Ilustrácie ku knihám známych autorov: Romana Brata, Petra Gajdošíka, Ondreja Nagaja, Eleny Čepčekovej, Márie Rázusovej - Martákovej, ilustrácie k časopisu Fifík, tiež portrétne karikatúry známych osobností.

Miroslav Regitko - výstava ilustrácií a karikatúr

Program DJGT Zvolen September 2016

20.9.2001 - 20.9.2030

Miesto konania: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Divadelná 3, 960 77 Zvolen

Program DJGT Zvolen September 2016

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

10.1. - 31.12.2016 / 09:00 - 17:00

Miesto konania: Lesnícke a drevárske múzeum, N8mestie SNP č. 22/33

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

Dobročinný šatník Zvolen

26.2.2016 - 26.2.2017 / 09:00 - 11:00

Miesto konania: Spoločenské centrum, Sokolská 10, Zvolen
Dobročinný šatník je vhodné miesto na darovanie šatstva sociálne slabším rodinám. Pokiaľ máte nadbytok šatstva, môžete ho prísť darovať a pokiaľ máte záujem o šatstvo, môžete si prísť nejaké vybrať. Ak máte záujem darovať šatstvo a le nechcete nikam chodiť, napíšte alebo zavolajte a my prídeme až k vám. Kedy: každú druhú a štvrtú nedeľu Kde: Spoločenské centrum, Sokolská 10, Zvolen Kontakt: 0918 050 411, spolocenskecentrum@gmail.com https://www.youtube.com/watch?v=XqLUC1UklkM

Dobročinný šatník Zvolen

Paličkovaná čipka

26.2. - 14.10.2016

Miesto konania: Výstavná miestnosť Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9
Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum Vás srdečne pozýva na výstavu pod názvom „Paličkovaná čipka“ Výstava bude sprístupnená od 26.02.2016 do 14.10.2016 vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. Pri príležitosti vydania poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“ Poštové múzeum pripravilo výstavu s názvom „Paličkovaná čipka“. Výstava v sebe spája dve línie. Prvá sa venuje predstaveniu procesu tvorby poštovej známky od úvodného prerokovania námetovou komisiou, cez výber autora výtvarného návrhu na základe odporúčania realizačnej komisie známkovej tvorby, až po samotnú realizáciu výtvarného návrhu a tlač poštovej známky. Druhá línia predstavuje tradičnú ľudovú paličkovanú čipku v jej rôznych regionálnych a technických formách a variantoch. Spoločným prienikom oboch ideí je súťaž medzi klubmi paličkovanej čipky v Slovenskej republike, týkajúca sa vytvorenia vhodných motívov pre poštové známky emisií „Veľká noc a Vianoce 2016: Paličkovaná čipka“. Východiskom pre koncepciu výstavy bol materiál, ktorý sústredil POFIS v rámci súťaže. Čipkárky a čipkári z celého Slovenska zasielali paličkované čipky s motívmi Veľkej noci a Vianoc, ktoré Poštové múzeum prezentuje vo svojich výstavných priestoroch. Zo súťažných čipiek realizačná komisia známkovej tvorby, za prítomnosti odborníka na paličkovanú čipku z Etnologického ústavu SAV, PhDr. Juraja Zajonca, CSc., vybrala najvhodnejšie, ktoré boli použité ako podklad pre grafické spracovanie výtvarných návrhov poštových známok, obálok prvého dňa (FDC), celinových pohľadníc, obalov známkových zošitkov, príležitostných poštových pečiatok a pečiatok FDC uvedených emisií. Na výstave im je venovaný samostatný celok. Slovenská čipka má v našej známkovej tvorbe svoju premiéru. Jej umiestnením na poštovú známku sa tento špecifický výtvarný ľudový prejav prezentuje medzi širokou verejnosťou u nás i po celom svete. Výstava je ocenením umenia a remeselnej zručnosti ľudí, ktorí sa výrobou paličkovanej čipky zaoberajú. Súčasťou vernisáže výstavy bude inaugurácia poštovej známky „Veľká noc 2016: Paličkovaná čipka“.

Paličkovaná čipka

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

23.5.2016 - 23.5.2018

Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
celoročne Kurátorky: Katarína Baraníková, Zuzana L. Majlingová Stála expozícia diel významného maliara Dominika Skuteckého zriadená Stredoslovenskou galériou v roku 1994, je od februára 2012 otvorená v rozšírenej podobe a komunikatívnejšej forme vzhľadom na potreby individuálneho návštevníka. Reinštalovaná expozícia vedie návštevníka predstavením tvorivých období umelca od benátskeho po vrcholné banskobystrické obdobie, ďalej osobitne nahliada na jeho civilnejšiu portrétnu prácu. Na poschodí v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru sú v širšom zábere inštalované diela rôzneho charakteru od štúdií približujúcich maliarske postupy autora až po definitívne práce. Finálne sa prezentuje špecifická kolekcia umelcovho diela s tematikou kotlárov z medených hámrov. Komunikatívnosť expozície zabezpečuje orientačný značkový systém, ďalej reprodukcie archívnych fotodokumentov z pozostalosti rodiny a virtuálna prehliadka budovaná v kontexte života a tvorby maliara. Ako hodnotné spomienkové predmety k expozícii vytvorili absolventi VŠVU dizajnérske artefakty a atraktívny edukatívno - tvorivý edičný materiál pre najmladších návštevníkov expozície. Vila Dominika Skuteckého zostáva špecifickým kultúrnym priestorom otvárajúcim sa širšej verejnosti prezentovaním nielen odkazu tvorby umelca ale aj kontextu ďalších životných osudov jeho známej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.

Stála expozícia Dominika Skuteckého (1849 - 1921)

RÓMEO A JÚLIA na bystrický spôsob

4.6. - 25.9.2016 / 14:00 - 18:00

Miesto konania: Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica
FOTENIE V HISTORICKÝCH KOSTÝMOCH NOVINKA RÓMEO A JÚLIA na bystrický spôsob Darujte si netradičnú spomienku na návštevu Stredoslovenského múzea v podobe zamilovanej fotografie v historických kostýmoch. len počas víkendu za poplatok 2 € na osobu

RÓMEO A JÚLIA na bystrický spôsob

Obytná zóna - Juraj Kollár

16.6. - 28.8.2016

Miesto konania: Praetorium, Námestie Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Vernisáž výstavy vo štvrtok 16. júna 2016 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová. Výstava potrvá do 28. augusta 2016. Prierezová monografická výstava s názvom Obytná zóna prezentuje tvorbu Juraja Kollára za obdobie 10 rokov. Mapovanie vývinu v prelínajúcich sa formách abstraktnej, krajinnej a figuratívnej maľby. Výstava zachytáva dynamické zmeny vo výbere netradičných maliarskych postupov a nájdených materiálov, ktoré redefinujú senzuálny zážitok z obrazu. Maliar Juraj Kollár predstavuje v Stredoslovenskej galérii na výstave pod názvom Obytná zóna rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia časť diel tu má svoju výstavnú premiéru. Je stelesnením súčasného umelca – zakotvený doma na Slovensku, vo vzťahoch, ktoré si tu utvoril, je zároveň kozmopolita a nomád, ktorý rád putuje Európou a vie byť doma aj v iných krajinách (pripomeňme, že žil a tvoril dlhší čas v Paríži a táto méta, splynúť aj s iným ako s domácim prostredím ho neopúšťa podnes). Maľba a maliarstvo je spôsobom jeho života, splynutím s ním, preto aj život naokolo, vo všetkých svojich stránkach, vstupuje do jeho diel. Rád pracuje s klasickými maliarskymi žánrami, v jeho tvorbe nájdeme krajiny, portréty, akty, zátišia, figurálne aj animálne kompozície, zaujíma ho gestická, geometrická, abstraktná i „realistická“ figurálna maľba. Pri hlbšom zahľadení sa do jeho obrazov však pochopíme, že hoci narába s vokabulárom maliarstva, ktorý sa utváral stáročia, ide mu o viac ako len o prehodnocovanie tradícií a odkazov. Hlavne o prieskum možností, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, nielen čo sa týka zobrazenia samotného predmetu, jeho prenosu na plátno, do iného jazyka, ale predovšetkým videnia, subjektívneho vnímania (percepcie) a spôsobov sprostredkovania reality maliarskym rukopisom. Rád sa díva na mesto, v ktorom (práve) žije, ale to, čo ho zaujíma, nie sú žiadne turisticky exponované body. Vyberá si motívy urbánnej, scivilizovanej krajiny zvláštne sociálne stigmatizovanej, často zdanlivo nevzhľadnej, obývanej človekom, ktorý tam vždy nie je, ale stopy, ktorého cítime v tomto priestore, v „zóne“ jeho bytia. Figurálne momentky zo života, sú akoby len tak náhodou, bez zaostrenia, zachytené objektívom fotoaparátu. Fotografiu Kollár využíva aj v inom zmysle – ako skicu motívu svojho druhu – nevedie ho však už k telesne alebo predmetne vecnému prepisu skutočnosti, ale naopak smerom opačným – k abstrakcii. Maliarsky skúma štruktúru (fotografickej) plochy, stimuluje ju hapticky, pastóznejšou maľbou rôznymi predmetmi, aby čo najviac, priam fyzicky, zdôraznil mentálne vnemy, ktoré v ňom videný, zaznamenaný a následne namaľovaný obraz vyvolal a tieto svoje pocity adresuje divákovi. Obľúbeným motívom sú pohľady cez sklobetónové steny, zvnútra von – na tento spôsob pozerania sa na svet si vyvinul špecifickú formu skladaného obrazu, keď obraz dekomponoval do siete, rastru, čím vznikla nová štruktúra obrazov v obraze, z ktorých súčtu sa rodilo výsledné dielo. Princíp delenia obrazovej plochy ho priviedol aj k použitiu siete, ktorá zároveň akoby rozpúšťala maľbu do okolitého priestoru, prepájala ho s ním. Často sa jasnosť obrysov obrazu aj vo vnútri akosi rozostruje, tvary sa opticky znejasňujú, strácajú – akoby sme sa na svet dívali prižmúrenými očami, alebo čo najviac priblížili k povrchu predmetu, ktorý sledujeme. Obraz sa tak rozpadá do sústavy ťahov, rastrov, bodov a farebných plôšok, konkrétny známy priestor sa mení na abstraktnú krajinu, ktorá prekvapí pohľadom na svoje mikro- a makro-detaily. Je to akoby byť i nebyť v realite – dosiahnuť ilúziu atmosféry, bytia v krajinnom rámci okolitej reality, zároveň sa z nej vzdialiť, dvihnúť sa nad ňu a vnímať ju novými nezainteresovanými očami. Juraj Kollár nám všetky svoje spôsoby videnia a maliarskeho uchopenia svojej (i našej) „obytnej zóny“ predvádza nielen s mimoriadnou posadnutosťou výskumníka, ale i s potešením tvorcu, ktorý nezabudol na primárne „stvoriteľské“ schopnosti a estetické hodnoty maľby.

Obytná zóna - Juraj Kollár

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA bravúra gotiky

16.6. - 2.10.2016 / 16:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
16.6. – 2.10. 2016 výstava z cyklu KLENOT V KLENOTE HLAVA JÁNA KRSTITEĽA – bravúra gotiky vernisáž 16.6. 2016 o 16.00 hod. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v roku 2016 na nový výstavný cyklus s výstižným názvom KLENOT V KLENOTE. V rámci tohto cyklu predstaví múzeum jedinečné predmety zo svojich zbierok, ktoré budú návštevníci Thurzovho domu obdivovať v unikátnej Zelenej sieni. Hlava sv. Jána Krstiteľa je unikátnou stredovekou rezbárskou prácou, ktorá patrí medzi najlepšie práce európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia, a preto sa nie je čomu čudovať, že práve tento predmet otvára nový cyklus KLENOT V KLENOTE. O európskom význame tohto diela svedčí aj fakt, že táto rezbárska práca z druhej polovice 15. storočia reprezentovala Stredoslovenské múzeum, ale aj Banskú Bystricu a Slovensko ako také, na mnohých výstavách v najväčších európskych metropolách, medzi inými aj v Paríži, v Berlíne, v Bruseli, v Štrasburgu či vo Varšave ... NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY v Thurzovom dome Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s historikom Filipom Glockom. vo štvrtok 14.7., 11.8., 8.9. 2016 o 16.00 hod.

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA bravúra gotiky

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ

23.6. - 28.8.2016

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Výstava uvádza výberovú kolekciu malieb z najstaršej časti zbierky Stredoslovenskej galérie. Výstavná kolekcia bola aktuálne zreštaurovaná pri príležitosti 60. výročia galérie. Dokumentačné materiály a reštaurátorské práce realizoval reštaurátor Mgr. art. Miroslav Slúka. Výstava predstavuje doteraz menej známe a dlhodobo nevystavované reprezentatívne obrazy, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v galerijnom depozite. Prehliadku 30 malieb rozširujú dokumentačné videá, ktoré zachytávajú proces reštaurovania a súvisiacu galerijnú prácu. Návštevníkom objasnia náročné postupy kompletného reštaurovania na ukážkovej maľbe Jozefa B. Klemensa, Portréte Andreja Zipsera, významného uhorského prírodovedca a banskobystrického pedagóga. Priblížia tiež problematiku galerijnej starostlivosti o zbierku a jej údržbu na ukážkových príkladoch ďalších obrazov. Zostavenie výstavnej kolekcie tematicky reflektuje históriu, špecifiká, osobnosti a premeny mesta Banská Bystrica. Zároveň sleduje vývin a prejavy maliarskej tvorby kľúčových umelcov v stredoslovenskom regióne od 2. polovice 19. storočia do 50. rokov 20. storočia – obdobia založenia galérie. Zastúpení autori: Gejza Angyal, Július Flache, Sibylla Greinerová, František Gyurkovits, Elena Haberernová-Bellušová, Pavel Daniel Jelenský, Jozef Božetech Klemens, Milan Laluha, Štefan Prukner, Viliam Ruttkay-Nedecký, Dominik Skutecký, Andrej Stollmann, Károly Telepy, Imrich Weiner-Kráľ, Ladislav Záborský Kurátorka: Katarína Baraníková Reštaurátor: Miroslav Slúka Videodokument: Jakub Julény

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ

Nová skutočnosť. Bez dôkazov

30.6. - 28.8.2016

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Stredoslovenská galéria Vás pozýva na vernisáž výstavy Nová skutočnosť. Bez dôkazov vo štvrtok 30. júna 2016 v Bethlenovom dome na Dolnej 8. Výstava potrvá do 28. augusta 2016. Kurátorkou výstavy je Ivana Komanická. Skupinová výstava čerstvých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli predstavení v kontexte emocionálneho obratu na výstave s názvom Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit, uvedenej v Galérii Krokus v Bratislave začiatkom roku 2016. Výstavný projekt prezentovaný v Stredoslovenskej galérii kriticky rámcuje neproblematizované modely vystavovania diplomových prác v neoliberálnej ére vynútenej kreativity na jednej strane a klasickej hierarchickej organizácie výučby na akadémiách na strane druhej. Ukazuje umenie ako „nehľadajúce odôvodnenie“, umenie ako afektivitu, stávanie sa, prechod, umenie tvorené na akadémii ako umenie prechodu. Výber prináša okrem iného kolektívne (často performatívne, dočasné a niekedy nezaznamenané inokedy reinterpretované) práce realizované mimo ateliéru, v konfrontácii s modelom ateliérovej výučby a súčasnej teórie, v rámci ktorej je umenie včleňované do širšieho obrazu reprezentačných praktík súčasnej spoločnosti. „Sme v situácii beznádejne ohrozených a potenciálne utopených v predvídateľnosti konvencií“ hovorí jeden z vystavujúcich autorov „v podliehaní sentimentalite, kde každý kúsok môže znamenať regresívne lipnutie na predstave o umení.“ Výstava je v konečnom dôsledku zjednávaním z toho, čo zostalo zo zdokumentovaného gesta, zaznamenaných procesov a rituálnej povahy umeleckého diela.

Nová skutočnosť. Bez dôkazov

CYKLOBUS Lučenec - Látky - Prašivá

1.7. - 31.8.2016

Miesto konania: Kokava nad Rimavicou
SAD, a.s. Lučenec OZNAMUJE, že od 1.7.2016 do 31.8.2016 bude premávať cyklobus na trase Lučenec - Látky - Prašivá každú sobotu. Je určený pre cykloturistickú verejnosť a priaznivcov športu. Cena je jednotná 2€.

CYKLOBUS Lučenec - Látky - Prašivá

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA ... LETO 2016

1.7. - 31.8.2016 / 10:00

Miesto konania: expozície Stredoslovenského múzea (Thurzov dom, Nám. SNP 4, Matejov dom Nám. Š. Moysesa 20, Tihányovský kaštieľ Radvanská 27 Banská Bystrica)
Milí priatelia Stredoslovenského múzea, Sme tu opäť po mesiaci s našou aktuálnou ponukou kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v expozíciách Stredoslovenského múzea (Matejov dom, Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ), na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Týmto Vás zároveň srdečne pozývame do expozícií Stredoslovenského múzea na pripravované kultúrno-spoločenské podujatia. Bližšie informácie získate aj na stránke www.ssmuzeum.sk a FACEBOOKu.

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA ... LETO 2016

Nedeľné tvorivé dielne pre deti v Thurzovom dome

3.7. - 28.8.2016 / 14:00 - 18:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
3. 7. 2016 Hrnčiari tvorivá dielňa s Gabikou Šikovnosť svojich prštekov si preveria a z hliny čarovné nádobky na ľudovú svadbu vytvoria detičky na dielňach s lektorkou Gabikou. 10. 7. 2016 Papierová mozaika tvorivá dielňa s Romankou Milé detičky, pozývam Vás na tvorivú dielňu do Thurzovho domu, kde spoločne zapojíme našu kreativitu, šikovnosť a vytvoríme si milé mozaikové obrázky pre svojich najbližších. 17. 7. 2016 Ozdobné brošne tvorivá dielňa s Barborou K slávnostným príležitostiam patrí aj zaujímavá ozdoba. Príďte si vyrobiť originálnu brošňu z látok a korálok. 24. 7. 2016 Indiánske korálky tvorivá dielňa so Silviou Chceš mať originálny vlastný šperk? Príď si ho vymodelovať a namaľovať do našej dielničky s lektorkou Silviou. Vlastný indiánsky šperk alebo korálky pre šťastie si odnesie z Thurzovho domu. 31. 7. 2016 Svadobné venčeky tvorivá dielňa s Ivankou Čaro svadbám dodávajú práve zvyky a tradície. Príďte odhaliť ich tajomstvá a spoločne si vyrobíme venček, ktorý môžete použiť aj ako milú dekoráciu vášho kráľovstva. 7. 8. 2016 Tvoríme si z ponožiek tvorivá dielňa s Romankou Ponožky sú pre náš každodenný život veľmi dôležitá vec, avšak na tejto dielni využijeme ponožky ako kreatívnu pomôcku. Vytvoríme si niečo zaujímavé a roztomilé. Teším sa na Vás! 14. 8. 2016 Ozdobný svietnik tvorivá dielňa s Barborou Tú správnu atmosféru sviatočnej chvíle dotvárajú aj vhodné doplnky. Máte radi svetlo sviečky v zaujímavom svietniku? Na tvorivej dielni si vyrobíte originálny svietnik z modelovacej hmoty a korálok. 21. 8. 2016 Keď rozkvitne papier tvorivá dielňa s Ivankou Aj keď s končiacim letom ubúda aj pestrosť z lúk, farebné kvety môžu stále zdobiť váš príbytok. Poznáte origami? Hovorí vám niečo slovo fl eurogami? Príďte do Thurzovho domu a nechajte vo svojich rukách rozkvitnúť papier. 28. 8. 2016 Garbiari tvorivá dielňa s Gabikou Kumšt garbiarskeho remesla zakúsia a spomienku na dielne v podobe výrobku z kože v Thurzovom dome si vyrobia detičky na dielňach s lektorkou Gabikou. Posledný vstup o 17.00 hod.

Nedeľné tvorivé dielne pre deti v Thurzovom dome

Nedeľné tvorivé dielne v Tihányiovskom kaštieli

3.7. - 28.8.2016 / 09:00 - 17:00

Miesto konania: Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica
3. 7. 2016 Pozdrav z prázdnin tvorivá dielňa s Lesankou Kto pozorne čítal príbehy o Ferdovi mravcovi, isto si pamätá smiešne larvičky, obalené rôznym materiálom z potoka – kamienkami, mušličkami, pieskom či ihličím. Zbierku krásnych originálnych larvičiek potočníkov si vyrobíte v tejto tvorivej dielni. 10. 7. 2016 Hmyzí domček tvorivá dielňa s Dankou Príďte si obzrieť hmyzí domček v našej záhrade a dozviete sa načo slúži táto stavba. Jeden menší, vhodný do záhrady, ale aj na balkón si vyrobíte v našej tvorivej dielni. 17. 7. 2016 Mamut tvorivá dielňa s Csabom Zahrajte sa na malých výskumníkov a poskladajte si kostru mamuta s našim paleontológom. Popri práci sa samozrejme dozviete veľa zaujímavých informácií o týchto fascinujúcich pravekých obroch. 24. 7. 2016 Živá záhrada tvorivá dielňa s Lesankou Navrhneme spolu záhradu, ktorá bude plná obyvateľov – hmyzu, vtákov, motýľov a nájde sa miesto aj pre jašteričku či ježka. Vysvetlíme si čaro prírodnej záhrady, ale aj jej prínos z hľadiska ochrany vzácnych a chránených druhov – napríklad aj uprostred mesta 31. 7. 2016 Opeľovače tvorivá dielňa s Dankou Viete, kto sa v prírode prvý stará o to, aby sme my mali neskôr na stole chlieb, jabĺčka alebo iné dobré jedlo? Veselých kamarátov, ktorí v prírode opeľujú stromy, kríky, jedlé aj okrasné rastliny si vyrobíme v našej dielničke. 7. 8. 2016 Tajomná premena tvorivá dielňa s Renátkou Kde sa vzal na lúke motýľ? Čo sa deje v kukle? Čím sa živí húsenica? A čím bola predtým? Pozrieme sa spolu na fascinujúce premeny húseníc niektorých cudzokrajných, ale aj slovenských motýľov. 14. 8. 2016 Veselá včielka tvorivá dielňa s Dankou Uprostred horúceho leta včielky žijú intenzívnym pracovným tempom, ktorý môžete pozorovať v našom živom úli a niečo viac sa o ňom dozviete aj na výstave Včely a včelárstvo. V dielničke si vytvoríte jednu veselú obyvateľku takejto veľkej včelej rodiny. 21. 8. 2016 Motýlia lúka tvorivá dielňa s Lesankou Páčia sa vám pestrofarebné motýle? Viete, ako sa dajú prilákať do záhrady? Aké druhy rastlín sú pre ne najzaujímavejšie a potrebujú ich k svojmu vývoju? Jednu vami vytvorenú, dobre navrhnutú, krásne rozkvitnutú záhradu si od nás odnesiete aj domov. 28. 8. 2016 Origami kvety tvorivá dielňa s Lesankou Šikovné ruky dokážu vyrobiť z papiera hotové zázraky. Oddychová dielňa na konci leta nás prenesie do ranného detstva a našim deťom sprostredkuje zážitok z pradávneho umenia, ktoré v minulosti ovládal takmer každý. Obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00 hod.

Nedeľné tvorivé dielne v Tihányiovskom kaštieli

OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

12.7. - 6.11.2016 / 16:00

Miesto konania: Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica
svadobné tradície a zvyky našich predkov na území severného Podpoľania NOVINKA! Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s etnologičkou Janou Nahálkovou. vo štvrtok 21.7., 18.8., 29.9., 20.10. 2016 o 16.00 hod.

OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

PRÁZDNINY V MÚZEU - Tihányiovský kaštieľ

26.7. - 30.8.2016 / 10:00 - 12:00

Miesto konania: Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA NA LETNÉ PRÁZDNINY V MÚZEU júl-august 2016, ponuka pre všetky prázdninujúce deti a ich “zúfalých“ rodičov Zmena programu vyhradená. Dobrodružstvo v Tihányiovskom kaštieli vždy v utorok (začíname už 26.7. 2016) od 10.00 do 12.00 hod. 26.7. a 23.8. 2016 Hravé sprevádzanie výstavou Včely a včelárstvo s lektorkou Lesankou Koľko to stojí: deti do 6 rokov zdarma, deti nad 6 rokov a dôchodcovia 0,50 €, dospelí 1,50 € 2.8. 2016 Tvorivá dielňa VČIELKY Z KINDERVAJÍČOK Koľko to stojí: 1,50 € (bez rozdielu veku a pohlavia) 9.8. 2016 Špecializovaný výukový program s lektorkou Dankou Pozorovanie opeľovačov v záhrade Tihányiovského kaštieľa Koľko to stojí: 1,50 €/osoba (špecializovaný výukový program), 0,50 €/osoba (premietanie filmu) 16.8. 2016 Tvorivá dielňa s Lesankou POZDRAV Z PRÁZDNIN Koľko to stojí: 1,50 € Kontakt: Lesanka Blažencová, Danka Bardonová 048/410 33 76

PRÁZDNINY V MÚZEU - Tihányiovský kaštieľ

PRÁZDNINY V MÚZEU - Matejov dom

27.7. - 31.8.2016 / 13:00

Miesto konania: Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA NA LETNÉ PRÁZDNINY V MÚZEU júl-august 2016, ponuka pre všetky prázdninujúce deti a ich “zúfalých“ rodičov Zmena programu vyhradená. Dobrodružstvo v Matejovom dome vždy v stredu (začíname už 27.7. 2016) o 13.00 hod., o 15.00 hod. Tvorivá dielňa ZAHRAJME SA V MÚZEU Komu je program určený: deťom od 6 rokov Koľko to stojí: 1,50 € (bez rozdielu veku a pohlavia) Kontakt: Romana Hradecká, Ivana Mináriková 0903 480 265, 048/412 55 77

PRÁZDNINY V MÚZEU - Matejov dom

Doba ľadová: Mamutí tresk

28.7. - 25.8.2016 / 17:00

Miesto konania: Novohradská 5 , Lučenec
28.7., 1.8., 5.8., 6.8., 7.8., 8.8., 15.8., 21.8., 22.8., 25.8. - vždy o 17:00 Ľadová udalosť roku! Réžia: Mike Thurmeier • Hudba: John Powell • Scenár: Michael J. Wilson Snaha veveričky o získanie žaluďa ju doslova katapultuje mimo Zeme, kde nešťastnou náhodou spôsobí sériu kozmických udalostí, ktoré ohrozujú planétu. Kvôli záchrane pred nebezpečnou situáciou o prežitie Manny, Sid, Diego a zvyšok stáda opustia svoj domov a vydajú sa znovu na púť plnú vzrušenia, úspechov i neúspechov, no hlavne dobrodružstva na cestách. Počas svojich potuliek narazia na množstvo nových kamarátov, ale aj na nových nepriateľov, ku ktorým patrí aj brat jedného z ich starých nepriateľov.

Doba ľadová: Mamutí tresk
Akcie 1-20 z 103

Akcie a podujatia

Pripravujete akciu, športové alebo spoločenské podujatie? Vyplňte formulár a vami propagovaná akcia bude po kontrole administrátorom portálu, pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Chcete zverejňovať mesačné programy kín, divadiel, hudobných a športových klubov, múzeí či galérií?
Vyplňte formulár a vložte do neho prílohu vo Worde alebo formáte pdf. a .jpg. Po kontrole administrátorom bude vami propagovaná akcia pridaná na podstránku Aktuálne podujatia.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Banská Bystrica, Brezno, Sliač, Zvolen
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang